Si të rregulloni gabimin e funksionimit të Internet Explorer -it

Albania

[ad_1]

Nuk është e pazakontë të gjesh që Internet Explorer të mos përgjigjet ose të vijë me mesazhin e gabimit “Internet Explorer ka ndaluar së punuari”. Më poshtë do të gjeni metoda të ndryshme për të rregulluar gabimin e funksionimit të Internet Explorer në kompjuterin tuaj.

Rregulloni gabimin e punës të Internet Explorer që ka ndaluar

Internet Explorer ka ndalur së punuari

Internet Explorer ka ndaluar së punuari gabimi zakonisht shoqërohet me një mesazh që ju bën të mbyllni programin dhe të kontrolloni në internet për një zgjidhje më vonë.

Ndonjëherë, Windows përpiqet automatikisht të gjejë një zgjidhje dhe shfaq një mesazh ku lexohet “Windows po kontrollon për një zgjidhje të problemit …”.

Internet Explorer ka ndalur së funksionuari pop-up

Në shumë raste, gabimi mund të anashkalohet duke mbyllur dritaren dhe duke rinisur përsëri Internet Explorer. Nëse nuk është kështu, mund të përdorni metodat e dhëna më poshtë për të rregulluar gabimin e funksionimit të Internet Explorer në kompjuterin tuaj.

1. Pastroni Cache -in e Internet Explorer -it

Shumica e problemeve të shfletuesit mund të rregullohen duke pastruar cache -in e shfletuesit, kështu që le të fillojmë të pastrojmë Internet Explorer Cache dhe të shohim nëse ndihmon në rregullimin e problemit.

1 Hapni Internet Explorer> klikoni mbi Ikona e ingranazhit >> Opsionet e InternetitMe

Hapni opsionet e Internetit në Internet Explorer

2 Në ekranin e Opsioneve të Internetit, sigurohuni që jeni në Të përgjithshme tab dhe klikoni mbi Fshi… butoni i vendosur nën seksionin “Historia e Shfletimit”.

Fshini historinë e shfletimit të Internet Explorer

3 Në ekranin tjetër, sigurohuni që Skedarët e Përkohshëm të Internetit, Cookies/Të dhënat e Uebfaqes janë zgjedhur dhe klikoni në Fshi buton.

Fshini Skedarët dhe Cookies e Përkohshme të Internetit

4 Rinisni Internet Explorer dhe shikoni nëse jeni ende duke marrë Internet Explorer ka ndaluar së punuari gabim në kompjuterin tuaj.

2. Kontrolloni Për Përditësime

Një këshillë tjetër e rekomanduar për zgjidhjen e problemeve është të siguroheni që kompjuteri juaj është i përditësuar me përditësimet më të fundit të softuerit.

1. Klikoni mbi Butoni Start >> Ikona e cilësimeve >> Përditësime dhe SiguriMe

Përditësimi dhe opsioni i sigurisë në ekranin e cilësimeve të Windows

2. Në ekranin tjetër, klikoni mbi Windows Update >> Kontrolloni për përditësime buton.

Kontrolloni për përditësimet e Windows

Lejoni Windows të kontrollojë azhurnimet në dispozicion dhe t’i instalojë ato në kompjuterin tuaj.

3. Drejtoni Zgjidhësin e problemeve të rrjetit

Mund të provoni Zgjidhësin e problemeve të integruara të lidhjeve të internetit në kompjuterin tuaj për të parë nëse mund të ndihmojë në rregullimin e gabimit të ndaluar të funksionimit të Internet Explorer në kompjuterin tuaj.

1 Hapur Ikona e cilësimeve > klikoni mbi Përditësim dhe Siguri skedë

Opsioni i Përditësimit dhe Sigurisë në Ekranin e Cilësimeve të Windows

2 Në ekranin tjetër, klikoni mbi Zgjidhjen e problemeve >> Lidhjet në internetMe

Zgjidhja e problemeve në lidhjet e internetit në kompjuterin Windows

Prisni që kompjuteri juaj të gjejë dhe të rregullojë problemet në kompjuterin tuaj dhe ndiqni udhëzimet në internet sipas nevojës.

4. Rivendosni të gjitha zonat në parazgjedhje

1 Hapni Internet Explorer> klikoni mbi Ikona e ingranazhit >> Opsionet e InternetitMe

Hapni opsionet e Internetit në Internet Explorer

2 Në ekranin tjetër, klikoni në Siguria tab dhe klikoni mbi Rivendosni të gjitha zonat në nivelin e paracaktuar buton.

Rivendosni të gjitha zonat në opsionin e nivelit të paracaktuar në ekranin e opsioneve të internetit

3 Klikoni në Aplikoni dhe Ne rregull për të ruajtur Cilësimet e reja në kompjuterin tuaj.

5. Çaktivizoni përshpejtimin e harduerit

Karakteristika e Përshpejtimit të Pajisjeve në Internet Explorer dihet se shkakton probleme në raste të caktuara. Ju mund ta rregulloni këtë çështje duke kaluar në Modalitetin e Përshpejtimit të Softuerit.

1 Hapni Internet Explorer> klikoni mbi Ikona e ingranazhit >> Opsionet e InternetitMe

Hapni opsionet e Internetit në Internet Explorer

2 Në ekranin tjetër, klikoni në Të avancuara tab dhe zgjidhni Përdorni dhënien e softuerit në vend që të përdorni interpretimin e GPU opsion.

Përdorni Rendering Software në vend të Rendering GPU

3 Klikoni mbi Aplikoni dhe Ne rregull për ta ruajtur këtë ndryshim në kompjuterin tuaj.

6. Çaktivizoni Shtesat

Ndonjëherë, Zgjerimet dhe Shtesat e shfletuesit mund të ndërhyjnë në funksionimin e Internet Explorer.

1 Hapni Internet Explorer> klikoni mbi Ikona e ingranazhit >> Menaxhoni shtesatMe

Menaxhoni opsionet e shtesave në Internet Explorer

2 Në ekranin tjetër, zgjidhni Zgjatja e shfletuesit që dëshironi të çaktivizoni dhe klikoni mbi Çaktivizo Butoni.

Çaktivizoni shtesat në Internet Explorer

3 Kaloni nëpër të gjithë listën dhe çaktivizoni të gjitha shtesat e panevojshme të shfletuesit në kompjuterin tuaj.

Rinisni kompjuterin tuaj dhe kontrolloni nëse problemi i No Sound në Internet Explorer tani është rregulluar në kompjuterin tuaj.

Nëse zgjidhjet e mësipërme nuk funksionuan, ka të ngjarë që disa nga cilësimet e Internetit të jenë në kundërshtim me funksionimin e duhur të Internet Explorer.

1 Hapni Internet Explorer> klikoni mbi Ikona e ingranazhit >> Opsionet e InternetitMe

Hapni opsionet e Internetit në Internet Explorer

2 Në ekranin e Opsioneve të Internetit, klikoni në Të avancuara tab dhe klikoni mbi Rivendos… butoni i vendosur nën seksionin Rivendos cilësimet e Internet Explorer.

Rivendos Internet Explorer

3 Në ekranin tjetër, zgjidhni Fshini cilësimet personale opsion dhe klikoni mbi Rivendos buton.

Rivendosni cilësimet e Internet Explorer dhe fshini cilësimet personale

8. Drejtoni Kontrollin e Skedarëve të Sistemit

Ndonjëherë Skedarët e Sistemit mund të dëmtohen ose të korruptohen dhe të shkaktojnë shumë probleme në një kompjuter Windows, përfshirë problemet e lidhura me shfletuesin.

1. Klikoni me të djathtën mbi Fillo butonin dhe klikoni mbi Administratori i shpejtë i komandësMe

Opsioni i administratorit të shpejtë të komandës në Windows 10

2 Në dritaren Command Prompt, shkruani sfc /scannow dhe shtypni Hyni Celës.

Komanda Sfc ScanNow në Command Prompt

3 Prisni me durim që skanimet e sistemit në kompjuterin tuaj të skanohen.

Kjo mund të marrë shumë kohë, në rast se zbulohen ndonjë gabim, mund t’i referoheni këtij udhëzuesi: Si të riparoni skedarët e sistemit të Windows duke përdorur SFC dhe DISM

Të lidhura

[ad_2]

Source https://www.techbout.com/internet-explorer-has-stopped-working-error-28253/