Si të gjeni aplikacione që shkarkojnë bateri në telefonin ose tabletin Android

Albania

[ad_1]

Në rast se telefoni juaj Android po humbet jetën e baterisë më shpejt se zakonisht, ia vlen të hidhni një sy ekranit të përdorimit të baterisë në pajisjen tuaj, në mënyrë që të gjeni Aplikacione që shkarkojnë baterinë në Android Phone ose tabletë.

Gjeni aplikacione për shkarkimin e baterisë në telefonin ose tabletin Android

Gjeni aplikacione për shkarkimin e baterisë në telefonin Android

Ndiqni hapat e mëposhtëm për të gjetur Aplikacione që shkarkojnë baterinë në Android Phone ose Tablet

1 Hapur Cilësimet në telefonin tuaj Android.

2 Në ekranin e cilësimeve, trokitni lehtë mbi Bateri opsion i vendosur nën seksionin “Pajisja”.

Opsioni i baterisë në ekranin e cilësimeve të Android

Në ekranin e Baterisë do të jeni në gjendje të shihni sasinë e baterisë (në përqindje) të përdorur nga Aplikacionet, Sistemet dhe pajisjet e telefonit tuaj Android, që nga karikimi i fundit i plotë (Shih imazhin më poshtë)

Detajet e përdorimit të baterisë sipas aplikacioneve dhe sistemeve në telefonin Android

Meqenëse këto shifra lidhen me ngarkimin e plotë të fundit, do të merrni një ide më të mirë të Aplikacioneve që përdorin Jetën e Baterisë në pajisjen tuaj nëse e kontrolloni këtë ekran pasi bateria është pothuajse e përdorur (të themi në 30 ~ 25%).

Ulni përdorimin e baterisë sipas aplikacioneve në telefonin Android

Pasi të filloni të monitoroni Aplikacionet në ekranin e Baterisë, do të vini re se disa Aplikacione po përdorin më shumë energji baterie në krahasim me Aplikacionet e tjera.

Në rast se një aplikacion i veçantë po përdor jetëgjatësi të tepërt të baterisë, mund ta hiqni aplikacionin (në rast se nuk është i rëndësishëm) ose mund ta çaktivizoni aplikacionin që të mos funksionojë në sfond.

Aplikacionet e mediave sociale si Facebook dhe Snapchat dihet se janë vazhdimisht të zënë me aktivitete në sfond, duke çuar në përdorim të tepërt të baterisë.

Mund të kufizoni ndikimin e aplikacioneve të tilla në baterinë e telefonit tuaj Android duke çaktivizuar aktivitetet në sfond për këto aplikacione.

1 Prekni Cilësimet >> Aplikacionet > lëvizni poshtë dhe trokitni lehtë mbi Aplikacion për të cilat dëshironi të çaktivizoni aktivitetin e sfondit.

Ekrani i të gjitha aplikacioneve në telefonin Android

2 Në ekranin e Informacionit të Aplikacionit, trokitni lehtë mbi Përdorimi i të dhënaveMe

Opsioni i cilësimeve të përdorimit të të dhënave në ekranin e informacionit të aplikacionit

3 Në ekranin tjetër, çaktivizoni opsionin për Të dhënat e sfondit duke e lëvizur çelësin në pozicionin OFF.

Çaktivizoni përdorimin e të dhënave të sfondit nga Facebook në telefonin Android

Ulni përdorimin e baterisë nga pajisjet dhe shërbimet e sistemit në telefonin Android

Së bashku me Aplikacionet, ekrani i Baterisë siguron detaje të përdorimit të baterisë nga shërbimet dhe pajisjet e sistemit. Para se të shkoni te Aplikacionet, le të hedhim një vështrim në pajisjet dhe shërbimet e sistemit.

Ekrani: Ju mund të zvogëloni sasinë e fuqisë së baterisë të përdorur nga ekrani i telefonit ose tabletit tuaj Android duke ulur shkëlqimin dhe duke e vendosur telefonin tuaj Android që ta fikë ekranin e tij sa herë që nuk po përdoret.

Pritja në celular: Në rast se jeni duke përdorur rrjetin celular, telefoni juaj Android do të përfundojë duke përdorur më shumë jetëgjatësi të baterisë nëse sinjali celular është i dobët.

WiFi: Radio WiFi në telefonin tuaj Android përdor energji edhe kur nuk jeni të lidhur me një rrjet WiFi. Kjo ndodh sepse pajisja juaj është vazhdimisht në kërkim të rrjeteve WiFi në dispozicion.

Mund të prisni që të kurseni pak jetëgjatësi të baterisë duke çaktivizuar WiFi në telefonin tuaj Android, sa herë që nuk kërkohet.

Shërbimet e Google Play: Sasia e fuqisë së baterisë e përdorur nga një sërë shërbimesh të Google në telefonin tuaj Android – Google Maps, dyqani Google Play, menaxher i llogarisë Google dhe të tjerë.

Telefoni i papunë: Telefoni juaj Android përdor energjinë e baterisë kur është e papunë dhe gjithashtu kur kalon në Modalitetin e Kursimit të Baterisë.

Android OS: Tregon sasinë e baterisë së përdorur nga sistemi operativ Android në telefonin tuaj Android.

Sistemi Android: Kjo përfaqëson sasinë e jetës së baterisë të përdorur nga shërbime të ndryshme të sistemit Android si aplikacioni Cilësimet dhe aplikacionet e sistemit.

Mënyra e vetme për të zvogëluar fuqinë e baterisë të konsumuar nga shërbimet e Sistemit Android është të aktivizoni modalitetin e kursimit të baterisë në telefonin ose tabletin tuaj Android.

Kur Modaliteti i Kursimit të Baterisë është i aktivizuar, shumica e aktiviteteve në sfond do të fiken automatikisht në pajisjen tuaj, duke rezultuar në kursimin e Jetës së Baterisë.

Të lidhura

[ad_2]

Source https://www.techbout.com/battery-draining-apps-on-android-phone-tablet-37970/